Notícies de la Federació

Contacte

Adreça: C/Crèdit Balear 9, 07008 - Palma de Mallorca
Telèfon de contacte: 626 935716 ó 626 696370
Email de contacte 1: scdhispania@gmail.com
Email de contacte 2: club@scdhispania.com
Web oficial: www.scdhispania.com

Mapa Pavelló