Notícies de la Federació

Pagaments

PAGAMENTS TEMPORADA 2015/2016

La SCD HISPANIA posa en marxa la nova temporada 2015/2016.  La matrícula serà de 30 euros si s´ha pagat el mes de juny i de 40 a partir del mes de setembre.  El pagament de la matrícula es farà en efectiu i el de la fitxa mitjançant la domiciliació bancaria.

NOVETAT!!!!

ENGUANY CONGELAM LES QUOTES PER A AQUELLS QUE PAGUIN ÍNTEGRAMENT AL SETEMBRE

Per tots aquells que paguin entre l’1 i el 26 de setembre es mantindran les mateixes quotes de l’any passat que són:

CATEGORIA

QUOTA (Euros)

Anual

QUOTA (Euros)

2on germà/ana

Benjamí mixte (2008)

340

290

Benjamí (2006-2007)

340

290

Mini (2004-2005)

340

290

Infantil (2002-2003)

340

290

Cadet (2000-2001)

340

290

  Per a aquells que vulguin continuar pagant a través de domiciliació bancària les quotes seran les següents:  

CATEGORIA

QUOTA (Euros)

Anual

QUOTA (Euros)

2on germà/ana

Benjamí mixte (2008)

360

300

Benjamí (2006-2007)

360

300

Mini (2004-2005)

360

300

Infantil (2002-2003)

360

300

Cadet (2000-2001)

360

290

 

De benjamí a cadet el calendari de cobraments serà el següent:

– Octubre, novembre, desembre:  75 euros

– Gener, febrer, març: 35 euros

– Abril: 30 euros

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ EN LA SOCIETAT CULTURAL I ESPORTIVA HISPÀNIA:

1. La quota és anual i no mensual. El que s’ofereix la possibilitat de pagar-ho de forma fraccionada en set terminis. 

2. Si algun/a jugador/a deixa el club a meitat de temporada haurà de fer front a tots els pagaments pendents ja que el club implica amb totes les despeses (assegurances, quotes federació, fitxa, inscripció, etc.) a principi de temporada. 

3. En cas d’acumular un mes impagat, el jugador o la jugadora, no podran disputar cap partit fins que no s’estigui al corrent de pagament. 

4. La comissió que cobra el banc al club per la devolució de cadascun dels rebuts es carregarà a la mensualitat del jugador/a.

5. En el cas d’un rebut de tornat, el pagament haurà de fer-se en efectiu en les oficines del club. 

6. Donc el vist i plau per que el club publiqui fotos i vídeos a la pàgina web i xarxes socials.

7. He llegit i accept el còdi ètic del club.

Número de compte del club: ES11 0487-2011-71-2000005406 (SA NOSTRA)